BLOGG

Glad Barn-konventionens dag!

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Glad Barn-konventionens dag!

I samband med att FN:s Barnkonvention fyller 20 år idag vill vi uppmärksamma barn och ungdomar med frihetsberövade föräldrar/familjemedlemmar. Sverige behöver stärka stöd och skydd för dem och säkerställa att deras rättigheter blir tillgodosedda!

Dagen till ära har vi tillsammans med 21 andra organisationer skrivit under en debattartikel, ”Regeringen behöver göra mer för att ge alla barn lika uppväxtvillkor”. Läs den på Göteborgspostens sajt och sprid gärna länken vidare.

Barnkonventionen är sedan den 1 januari 2020 svensk lag. Men hur lever Sverige upp till vad som står i konventionen? Det kan du läsa i en rapport som vi och 30 andra organisationer författat och överlämnat till FN:s barnrättskommitté. Rapporten hittar du härSammanfattningsvis och milt uttryckt: det finns stora förbättringspotentialer vad det gäller att efterleva lagens innehåll och mening. För oss på Bufff är det alltid fullt fokus på barnen och ungdomarna. Under arbetets gång med att ta fram rapporten till FN har vi givetvis låtit barn och unga med frihetsberövade familjemedlemmar komma till tals. Vad de tycker och känner om sin situation kan du läsa här. 

Det är en ny regering i Rosenbad. Men vilka partier som regerar ändrar inte vår lista med krav på de som styr landet. Läs den gärna här. Kravlistan är tyvärr intakt och vi kommer avkräva den nya regeringen ansvar precis som vi gjort med tidigare regeringar. Barnkonventionen är lag i Sverige och själva grunden för Bufff:s verksamhet. Vi kommer att fortsätta kämpa för dem vars rättigheter ofta glöms bort. Det är väldigt viktigt för framtiden men framförallt av yttersta vikt för barnen och ungdomarna vilkas situation påverkar dem här och nu. Om ett år är det Barnkonventionens dag igen. Då får vi se om vi kan glädjas åt att ha tagit bort punkter från vår lista. Om inte, måste vi se till att höras och synas mer, ställa än tydligare krav och arbeta ännu mer målmedvetet för likvärdigt och fullgott stöd till alla barn och unga oavsett bakgrund och var de bor i landet.

Slutligen, uppskattningsvis två miljoner barn i Europa påverkas av att ha en fängslad förälder. Om du vill veta vad som händer på EU-nivå inom området rättigheter för barn och ungdomar med förälder/familjemedlem i fängelse eller häkte, läs det här brevet från organisationerna Children of Prisoners Europe (COPE) och European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris). Vi är medlemmar i COPE och ingår i Eurpris expertgrupp.

Tack för att du läste ända hit och glad Barnkonventionens dag!