BLOGG

För Våra Barns skull – föräldrastödjande grupper inom Kriminalvården utvärderade

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

För Våra Barns skull – föräldrastödjande grupper inom Kriminalvården utvärderade

Nu kan ni ta del av utvärderingen av Kriminalvårdens föräldrarstödsinstans För Våra Barns skull.

I samarbete med Kriminalvården har Bufff utvecklat föräldrastödsinsatsen För Våra Barns skull och syftar till att stödja föräldrar dömda till en kriminalvårdspåföljd. Insatsen omfattar 10 gruppmöten med särskilda teman angående föräldraskap, barns utveckling, barns känslor och behov, risk- och skyddsfaktorer för barns hälsosamma utveckling, effekterna av separation, våld och föräldrasamarbete. Den grundar sig på Barnkonventionen, anknytningsteorin och utvecklingspsykologi.

För Våra Barns skull ska ge deltagarna möjlighet att utvecklas i sin föräldraroll och få mer fördjupad kunskap om barnens behov. Målet är att föräldrar ska kunna bidra till att främja barnens positiva utveckling och stärka deras förmåga att klara av de påfrestningar som kan uppstå till följd av föräldrarnas kriminalvårdspåföljd. Insatsen avser också att stärka föräldrarnas motivation till ett liv utan kriminalitet.

Nu har För Våra Barns skull utvärderats av docent Åsa Norman och docent Pia Enebrink vid Avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Initiativet togs för att kunna utveckla det återfallsförebyggande arbetet i linje med forskning och beprövad erfarenhet. I docenternas rapport beskrivs insatsen till övervägande del som positiv av deltagande föräldrar och personal. Föräldrarna upplevde För våra barns skull som en värdefull ”frizon” för att ventilera frågor om sina barn. De betonade även vikten av en trygg och förtroendefull atmosfär.

För att läsa hela rapporten, följ länken nedan:
https://www.kriminalvarden.se/globalassets/publikationer/forskningsrapporter/utvardering-av-for-vara-barns-skull.pdf