BLOGG

Bufff på Barnrättsdagarna 2024

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Bufff på Barnrättsdagarna 2024

I vanlig ordning befann Bufff sig på årets Barnrättsdagar och fortsätter arbeta för att lyfta barn och unga med en frihetsberövad familjemedlems röster.

 

Konferensen hölls i Karlstad mellan 8–10 april och årets tema för var Barnens rättigheter när föräldrar har svårigheter, ett tema som går i linje med all det arbete Bufff bedriver. Olika aktörer såsom politiker och yrkesverksamma var på plats för att lyssna in barnperspektivet och hur vi gemensamt kan arbeta förebyggande för att tidigt ge stöd till barn och deras anhöriga.

Bufff var på plats som utställare och intresset hos deltagare för att höra mer om Bufffs verksamhet var stort! Det är många som kommer i kontakt med vår målgrupp och behöver kunskap samt information om hur man på bästa sätt möter målgruppens behov.

Johanna, projektmedarbetare för Bryta Mönster, beskriver dagarna såhär:

Det var verkligen en inspirerande upplevelse att delta i Barnrättsdagarna och få möjligheten att sprida information om Bufffs verksamhet. Det är betydelsefullt att ha ett sådant forum där vi kan nå ut till personer som regelbundet möter vår målgrupp. Att få träffa andra engagerade individer som också arbetar för att främja barns rättigheter var också otroligt givande.

Utöver Bufffs deltagande som utställare, fick projektledare Frida och projektmedarbetare Johanna möjligheten att hålla i ett seminarium för att presentera vårt 3-åriga arvsfondsprojekt Bryta Mönster. Syfte var att öka kunskap och sprida information om hur yngre syskon påverkas av att ha ett äldre frihetsberövat syskon. Det var högt tryck på seminariet med en fullsatt publik. Projektet är inne på sitt sista år och kommer även anordna en slutkonferens för att sprida all den kunskap och information som man samlat på sig under åren. Konferensen kommer att hållas digitalt och fysiskt, för mer information se denna länk: https://slutkonferens-bryta-mnster.confetti.events/

Bufffs medarbetare på plats passade även på att delta på andras seminarier och föreläsningar. Barnrättsdagarna är ett väldigt bra tillfälle för informations- och kunskapsutbyte.

Att dessutom kunna ta del av information från andra utställare och utforska möjligheter till samarbete var oerhört värdefullt. Det är genom sådana sammanhang som vi kan stärka vårt arbete och tillsammans skapa en bättre framtid för barn och unga, säger Johanna.

Tack till Stiftelsen Allmänna Barnahuset för en väl anordnad konferens och tack till Allmänna Arvsfonden som gör projektet möjligt!

För frågor kring konferensen eller mer information om projekt Bryta Mönster, kontakta projektledare Frida på frida@bufff.se eller konferens@bufff.se