VUXNA

Kriminalvård

Med utgångspunkt från Barnkonventionen samverkar vi nära med Kriminalvården.

Hjälp oss hjälpa barn och unga

Stöd Bufff nu!

Vårt arbete med Kriminalvården

Bufff samarbetar på flera plan med Kriminalvården genom uppsökande verksamhet, utbildning och samverkan i barnfrågor.

Uppsökande verksamhet

Bufff uppbär ett statsbidrag från Kriminalvården för att genomföra verksamhet ute på landets häkten och fängelser.

Vi vet att tidigt stöd och tidig information till barn gör skillnad och är av betydelse för hur väl de klarar att hantera sin vardag. Genom gruppinformation och enskilda samtal med föräldrar/familjemedlemmar inom kriminalvården, ger Bufff stöd och kunskap så att de på bästa sätt kan stödja sina barn. Ibland kan det också innebära stöd i att acceptera att man som förälder inte kan träffa eller ha kontakt med sina barn.

Vi vet att när föräldrarna får möjlighet att prata om det allra svåraste, att de svikit sina barn, ger det ofta positiva effekter på motivationen och viljan att förändra.

Samarbete över gränser

Föräldragruppsmaterialet ”För våra barns skull” har utvecklats av Bufff i samarbete med Kriminalvården. Föräldragruppledare inom Kriminalvården samarbetar ofta med en medarbetare från Bufff i föräldragrupperna. Det är en bra kombination som ger förutsättningar för goda samtal och ökad förståelse för hela familjens situation, förutsättningar och behov.

Utbildning och
samverkan

Bufff samarbetar också med Kriminalvården gällande utbildning av personal i barn/föräldrafrågor, utformning av besöksmiljöer, råd inför barnbesök, med mera. Inte sällan vill barnen ha någon från Bufff med sig på möten på skolan, som en trygghetsperson. Det är viktigt att komma ihåg att låta barnet komma till tals om vem som är just deras trygghetsperson.

Föräldragrupper
Bufff tog 2012 fram ett nytt föräldragruppsmateriel som heter “för våra barn skull” i samarbete med Kriminalvården. Bufff rekommenderar att föräldragrupper genomförs av två ledare, gärna en från Bufff och en från Kriminalvården då bland annat forskning visar att det är bra för dynamiken och resultatet. För offert kontakta; info@bufff.se

Permissioner, bevakade och obevakade
För Kriminalvården är det möjligt att nyttja våra lokaler för umgänge mellan barn, förälder och syskon under en bevakad eller obevakad permission. Detta ingår i stadsbidraget och är möjligt i mån av resurser. Om du som Kriminalvårdsmedarbetare vill hjälpa din klient att boka en permission, i någon av våra lokaler, kontakta gärna närmaste lokalkontor.

Stöd oss så stöder vi barn och unga!