BLOGG

Bufff Värmland tilldelas Folkhälsopriset 2023

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Bufff Värmland tilldelas Folkhälsopriset 2023

Den 20 april hade Bufff Värmland äran att ta emot Region Värmlands Folkhälsopris för 2023. På plats var verksamhetsledare Milla och familjestödjade Johanna.

– Det var en ära att få ta emot Region Värmlands folkhälsopris och även få lyssna till deras motivering. I samband med prisutdelning fick vi också möjlighet att presentera målgruppen och organisationen för Regionfullmäktige, vilket känns mycket meningsfullt så fler beslutsfattare får kunskap om Bufff, säger Milla och Johanna.

Region Värmland har för andra gången delat ut sitt Folkhälsopris och denna gång gick priset till Bufff Värmland. Sedan 2022 delar regionen ut ett pris till en värmländsk organisation inom idéburen sektor eller näringsliv. Organisationen ska ha haft en särskild betydelse och bidragit till en förstärkt och jämlik hälsa bland regionens invånare. Kriterier att uppfylla är bland annat nytänkande, inspirerande, kunskapsspridande och stark samverkansaktör.

Motiveringen för priset från Region Värmland löd följande,
Bufff Värmland vänder sig till barn och unga som har eller har haft en förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Det är en sårbar grupp med ökad risk för psykisk ohälsa, både nu och senare i livet, en målgrupp som är viktig både att synliggöra och fånga upp tidigt.

Vi ser det som särskilt betydelsefullt att minska det stigma som kan leda till ett socialt utanförskap för den här gruppen barn. Att avlasta skuld och bryta det sociala arvet kan i stället skapa förutsättningar för en känsla av innanförskap och är ett mycket angeläget folkhälsoarbete.

Organisationen är nytänkande och arbetar för både kortsiktiga och långsiktiga effekter, på både individ- och samhällsnivå. Bufff har dessutom ett tydligt barnrättsperspektiv.

Bufff Värmland har sin lokal i centrala Karlstad och i år planeras det in ett tjugoårsjubileum. Hit kan barn och unga komma för att söka olika typer av stöd eller för att delta i aktiviteter. Verksamheten utgår från Karlstad, men de verkar för hela Värmland och förelägger aktiviteter runt om i länet. De arbetar också mobilt, de vill säga att man åker ut till barnen och ungdomarna för att möta dem på en plats som de själva väljer.

– Prispengarna kommer hjälpa oss att kunna erbjuda fler barn och ungdomar aktiviteter och en del av vinstsumman kommer gå till Bufff Värmlands 20 års kalas som vi kommer ha tillsammans med barnen, ungdomarna och familjerna. Det kommer vara ett kalas fullt med godsaker, överraskningar och roligheter, säger Milla och Johanna.

Bufff Värmland erbjuder barn och ungdomar enskilda samtal och stödgrupper – såsom ungdomsgrupper för tonåringar och grupper för yngre. Stöd erbjuds självklart även den anhörige då man jobbar med hela familjen. För att främja goda sammanhang, god hälsa och goda relationer erbjuds även medlemmar aktiviteter såsom barnläger, familjeläger, skidresor, bowling, olika typer av studiebesök och mycket mer!

Men där stannar inte arbetet. Bufff Värmland jobbar även aktivt med kunskapsspridning genom föreläsningar för relevanta aktörer som kommer i kontakt med vår målgrupp. Vidare jobbar man för att utveckla sitt redan goda samverkan med myndigheter, organisationer och instanser såsom Första Linje, BUP och Socialtjänsten.

För mer information om Bufff Värmland, kontakta verksamhetsledare Milla på Milla@bufff.se
Läs mer om Folkhälsopriset här.