BLOGG

Mitt syskon sitter i fängelse – en Handbok

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Mitt syskon sitter i fängelse – en Handbok

Minderåriga syskon till unga frihetsberövade är en grupp barn med ett stort stödbehov som vuxenvärlden sällan har kunskap eller förmåga att se. Syskonen upplever en stor avsaknad av stöd och lämnas ofta ensamma att hantera känslor av oro, ångest och separation. De känner sig många gånger bortglömda, oviktiga och riskerar att hamna i psykisk ohälsa eller egen kriminalitet. 

När min bror greps så vart det känslomässigt i familjen så vi bråkade mer. Det vart som en osynlig vägg mellan oss. Jag låtsades må bra. Jag måste bära mig och mina föräldrar känslomässigt. – syster, 17 år.

Genom projekt Bryta Mönster vill Bufff höja syskonens röster och sprida kunskap om deras behov av stöd bland vuxna som kommer i kontakt med målgruppen. Under projektets gång blev det tydligt i referensgrupper och i samverkan med yrkesverksamma (socialtjänst, polis, kriminalvård, skolor osv) att kunskapen brister och det finns en osäkerhet kring hur man bemöter syskonen. Efterfrågan för stöd och rådgivning i det förebyggande arbetet med målgruppen bland yrkesverksamma har varit och är stor. 

Med detta i åtanke, har projektet skapat en handbok till dig som möter barn och unga med ett frihetsberövat syskon i ditt yrke. Syskonens erfarenheter och röster har lagt grunden för allt material och allt arbete som utförts i det 3-åriga Arvsfondsprojektet. Handboken består, bland annat, av en målgruppsbeskrivning, syskonens egna erfarenheter, de frihetsberövade syskonens tankar och tips till olika yrkeskategorier om hur man kan stötta syskonen på bästa sätt. Handboken finns nu tillgänglig digitalt för nedladdning på Bufffs hemsida. 

 Socialtjänsten behöver förstå att vi mår dåligt även om vi säger att vi mår bra. Fråga mer om jag hade någon att prata med. Hur skolan går? Måste se till att de finns någon. – Syster, 13 år. 

Ju fler vi är som stöttar syskonen desto större skillnad kan vi göra, oavsett vilken roll du har så är du viktig och du kan göra skillnad för barnen!

Länk till handboken: https://bufff.se/wp-content/uploads/2024/02/Handbok-yrkesverksamma.pdf

För mer information om småsyskon till unga frihetsberövade, projekt Bryta Mönster eller handboken, kontakta projektledare Frida på frida@bufff.se !