PROJEKT

Bryta mönster

Hur är det att ha ett syskon som är frihetsberövad?

Hjälp oss hjälpa barn och unga

Stöd Bufff nu!

Ett unikt projekt

För att kunna möta målgruppen barn och unga som har syskon i fängelse har Bufff Sverige beviljats medel från Allmänna Arvsfonden så att vi kan utveckla ett eget, anpassat stöd till dem. Syskon till unga frihetsberövade lämnas ofta utan stöd, det vill vi ändra på.

Projektet ”Bryta mönster” pågar under tre år (2021-2024) och är unikt i sitt slag. Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Luleå och Malmö/Helsingborg.

Projektets mål är att:

 • Ta fram en stödmodell för syskon (7–18 år) som har eller har haft ett frihetsberövat äldre syskon (15–24 år)
 • Utbilda medarbetare i organisationen
 • Pröva att ta fram ett mer modernt verktyg för stöd
 • Arbeta preventivt för att förhindra psykisk ohälsa, utanförskap samt att småsyskonen rekryteras in i kriminalitet
 • Öka kunskapen i samhället om målgruppen syskon till frihetsberövade.

Hur vill vi ta fram stödet? 

Genom att: 

 • Intervjua unga frihetsberövade och småsyskon 
 • Samverka med myndigheter och organisationer för att synliggöra målgruppen samt inhämta kunskap och erfarenhet. 
 • Sprida kunskap om projektet för att hitta syskon som vill medverka i kunskaps och erfarenhetsinsamlingen. 

Bakgrund

Bufff har lång erfarenhet av arbete med stöd till barn och unga med en förälder som frihetsberövats. Genom åren sökte sig fler och fler syskon till oss, detta ledde till att vi började undersöka kunskapsläget då vi vill kunna ge ett evidensbaserat stöd till även dem. Detta ledde till att vi under Arvsfondprojektet ”Nära dig – en rättighet” genomförde en kartläggning över kunskapsläget gällande syskon till unga frihetsberövade.

Kartläggningen i projektet ”Nära dig – en rättighet”, kombinerat med omvärldsbevakning samt kontakter med forskningsvärlden, visade att detta i princip är en helt bortglömd grupp med barn och unga. Det finns ingen samtida forskning gjord på̊ området, de nämns inte bland sårbara grupper eller när förebyggande insatser diskuteras.

Varje år häktas ca 1200 unga personer (15–21 år) utöver det avtjänar ett par hundra unga straff på anstalter årligen.

Då forskning saknas genomförde Bufff intervjuer med unga frihetsberövade för att själva undersöka syskons påverkan. Det genomfördes 34 intervjuer men ytterligare intervjuer har genomförts senare för att komplettera informationen.

Intervjuerna visade att majoriteten av de unga frihetsberövade:

 • Har yngre syskon som påverkas.
 • Har en nära relation till sitt yngre syskon.
 • Känner oro för sitt yngre syskon, oron handlar bland annat om syskonens mående, skolgång och rädsla för att de ska välja samma väg och rekryteras in i kriminalitet.

Vill du veta mer eller bidra med dina erfarenheter och tankar:

Kontakta:

Frida Projektledare (Stockholm)

Frida@bufff.se

010-182 77 81

Viktoria (Luleå)

Viktoria@bufff.se

010-150 13 23

Johanna Helsingborg/Malmö

Projektmedarbetare

Johanna.W@bufff.se

010-177 58 17

Stöd oss så stöder vi barn och unga!