PROJEKT

Bryta mönster

Hur är det att ha ett syskon som är frihetsberövad?

Hjälp oss hjälpa barn och unga

Stöd Bufff nu!

Bakgrund

Bufff har lång erfarenhet av arbete med stöd till barn och unga med en förälder som frihetsberövats. Genom åren sökte sig fler och fler syskon till oss, detta ledde till att vi började undersöka kunskapsläget då vi vill kunna ge ett evidensbaserat stöd till även dem. Detta ledde till att vi under Arvsfondprojektet ”Nära dig – en rättighet” genomförde en kartläggning över kunskapsläget gällande syskon till unga frihetsberövade.

Kartläggningen i projektet ”Nära dig – en rättighet”, kombinerat med omvärldsbevakning samt kontakter med forskningsvärlden, visade att detta i princip är en helt bortglömd grupp med barn och unga. Det finns ingen samtida forskning gjord på̊ området, de nämns inte bland sårbara grupper eller när förebyggande insatser diskuteras.

Varje år häktas ca 1200 unga personer (15–21 år) utöver det avtjänar ett par hundra unga straff på anstalter årligen.

Då forskning saknas genomförde Bufff intervjuer med unga frihetsberövade för att själva undersöka syskons påverkan. Det genomfördes 34 intervjuer men ytterligare intervjuer har genomförts senare för att komplettera informationen.

Intervjuerna visade att majoriteten av de unga frihetsberövade:

 • Har yngre syskon som påverkas.
 • Har en nära relation till sitt yngre syskon.
 • Känner oro för sitt yngre syskon, oron handlar bland annat om syskonens mående, skolgång och rädsla för att de ska välja samma väg och rekryteras in i kriminalitet.

Ett unikt projekt

För att kunna möta målgruppen barn och unga som har syskon i fängelse har Bufff Sverige beviljats medel från Allmänna Arvsfonden så att vi kan utveckla ett eget, anpassat stöd till dem. Syskon till unga frihetsberövade lämnas ofta utan stöd, det vill vi ändra på.

Projektet ”Bryta mönster” pågar under tre år och är unikt i sitt slag. Projektet kommer att genomföras i Stockholm, Luleå och Malmö/Helsingborg.

 

Projektet syftar till att:

 • Ta fram en stödmodell för syskon (7–18 år) som har eller har haft ett frihetsberövat äldre syskon (15–24 år)
 • Utbilda medarbetare i organisationen i den nya stödmodellen
 • Pröva att ta fram ett mer modernt verktyg, ett tekniskt hjälpmedel
 • Arbeta preventivt för att förhindra att de yngre syskonen också rekryteras in i kriminalitet.
 • Öka kunskapen i samhället om målgruppen syskon till frihetsberövade.
 • Barn och unga med syskon inom kriminalvården ska ha tillgång till likvärdigt stöd som andra riskgrupper bestående av minderåriga och ungdomar.

 

 

Hur ska stödet arbetas fram?

Projektet vill tillsammans med framför allt målgruppen syskon till unga frihetsberövade arbeta fram ett målgruppsspecifikt stöd för att de ska kunna hantera sin situation och ha möjlighet att själva välja, via preventiva arbetsmetoder, en väg bort från psykisk ohälsa och utanförskap.

Detta genom intervjuer med målgruppen och referensgrupper i Stockholm, Luleå och Helsingborg/Malmö. Projektet kommer även genomföra intervjuer med unga frihetsberövade samt inhämta kunskap och erfarenhet från omsorgspersoner och andra yrkesverksamma som möter målgruppen.

Projektet har även en sekundär referensgrupp som består av yrkesverksamma som har erfarenhet av målgruppen på olika sätt.

Vill du veta mer eller bidra med dina erfarenheter och tankar:

Kontakta:

Frida (Projektledare Stockholm)

Frida@bufff.se

010-182 77 81

Viktoria (Luleå)

Viktoria@bufff.se

010-150 13 23

Mimmi (Helsingborg/Malmö)

Mimmi@bufff.se

010-177 58 17

 

Vad händer just nu i projektet?

 • Intervjuer genomförs med unga frihetsberövade.
 • Samverkan med andra myndigheter och organisationer för att synliggöra målgruppen samt inhämta kunskap och erfarenhet.
 • Sprider kunskap om projektet för att hitta syskon som vill medverka i projektet.

Stöd oss så stöder vi barn och unga!