PROJEKT

Bryta mönster

Hur är det att ha ett syskon som är frihetsberövad?

Hjälp oss hjälpa barn och unga

Stöd Bufff nu!

Bortglömda barn och unga

Bufff har under de senaste åren granskat arbetssätt, metoder, kvalitet och hur väl organisationen når sitt syfte: att erbjuda alla barn stöd, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller geografiskt ort. Genom Arvsfondprojektet ”Nära dig – en rättighet”, som bedrevs 2018–2020, fick Bufff ökade möjligheter att utvecklas nationellt, både genom etablering i Luleå och Helsingborg, men även genom att ta fram metod och plattform för distansstöd via 020 och chatt. Det övergripande målet med projektet var att behövande barn och ungdomar ska kunna få stöd oavsett var i landet de bor. Under projektet genomfördes också en kartläggning över kunskapsläget gällande syskon till unga frihetsberövade.

Tidigare har de barn och ungdomar som sökt sig till Bufff oftast haft en förälder inom Kriminalvården, men i nuläget söker även de som har syskon i fängelse/häkte stöd. Kartläggningen i projektet ”Nära dig – en rättighet”, kombinerat med omvärldsbevakning samt kontakter med forskningsvärlden, visade att detta är en i princip helt bortglömd och negligerad grupp med barn och unga. Det finns ingen samtida forskning gjord på området, de nämns inte bland sårbara grupper eller när förebyggande insatser diskuteras.

.

Ett unikt projekt

För att kunna möta den utvidgade målgruppen barn och unga som har syskon i fängelse har Bufff Sverige beviljats medel från Allmänna Arvsfonden så att vi kan utveckla ett eget, anpassat stöd till dem. Projektet ”Bryta mönster” pågår under tre år och är unikt i sitt slag.

Ett av syftena med projektet är att arbeta preventivt för att förhindra att unga rekryteras in i kriminalitet. Projektet vill också öka kunskapen i samhället om målgruppen syskon till unga frihetsberövade samt utbilda medarbetare i organisationen i en ny stödmodell. Barn och unga med syskon inom kriminalvården ska ha tillgång till likvärdigt stöd som andra riskgrupper bestående av minderåriga och ungdomar. Detta utifrån deras egna förutsättningar och i enlighet med barnkonventionens krav om alla barns lika rättigheter. Vi vet i dag att äldre syskon kan ha en negativ påverkan på yngre syskon. De behöver stöd för att kunna hantera sin situation och ha möjlighet att själva välja, via preventiva arbetsmetoder, en väg bort från psykisk ohälsa och utanförskap.

 

Fakta om projektet

Kontaktpersoner:

Stockholm: Frida frida@bufff.se

Luleå: Viktoria viktoria@bufff.se

Helsingborg/Malmö: Mimmi mimmi@bufff.se

Stöd oss så stöder vi barn och unga!