VUXNA

Socialtjänst

Med utgångspunkt från Barnkonventionen samverkar vi med kommunernas socialtjänster.

Hjälp oss hjälpa barn och unga

Stöd Bufff nu!

Vårt samarbete med Socialtjänsten

Det är långt ifrån alla barn som har en familjemedlem inom Kriminalvården som också har en kontakt med socialtjänsten.

En stor del av Bufffs arbete består i att motivera anhöriga att våga söka det stöd som Socialtjänsten kan erbjuda.

Bufff är ofta en av de första kontakterna anhöriga vågar ta. Därför får vi som barnrättsorganisation ofta en roll av att samordna de olika stödinsatser som individerna i familjen behöver, samt att motivera och bygga upp förtroende gentemot myndigheter.

Vi erbjuder ofta våra lokaler till möten av olika slag. Många familjer förlägger tillexempel gärna sina umgängen eller bevakade besök i våra lokaler. En av anledningarna till att möten förläggs i Buffs lokaler är att barnen och/eller andra anhöriga känner sig trygga med Bufffs personal och miljö.

Socialtjänsten och Bufff samverkar i gemensamma frågor när det finns behov. På samma sätt som socialtjänsten ibland rådfrågar Bufffs personal, så tar vår personal gärna hjälp av socialtjänsten.

Vi anser att samverkan gör stor skillnad för individen och att vi då uppnår bästa resultat.

Tjänster För Upphandling

Umgängesstöd

Bufff utgår alltid från barnen och deras behov och rättigheter och för att barn ska må bra jobbar vi med hela familjen. Vid en separation, ett frihetsberövande eller pga andra anledningar händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna och för att barnet ska kunna känna trygghet vid återupptagandet av kontakten kan, i de fall barnen tidigare varit i kontakt med Bufff, domstolen besluta om umgängestöd hos Bufff. Umgängesstöd ger barn och förälder möjlighet att knyta kontakt på ett tryggt och säkert sätt. Umgängesstöd hos Bufff är en biståndsbedömd insats. Vill du veta mer om hur en umgängesprocess går till hos Bufff är du välkommen att höra av dig för mer information.

Medföljande vuxen till anstalt eller häkte

Medföljande vuxen är en biståndsbedömd insats som syftar till att barn/unga ska ha rätt till egen kontakt med den frihetsberövade förälder/syskonet. Insatsen är lämpad för de barn som av olika anledningar inte kan ha en medföljande vuxen med sig på anstalt/häkte. Det kan tillexempel handla om att omsorgspersonen är målsägande, dömd eller av andra anledningar inte kan följa med barnet på besök. Bufff kommer innan besöket att genomföra en barnkonsekvensanalys. Om analysen visar att ett besök är för barnets bästa genomförs insatsen enligt överenskommelse med beställare.

    Stöd oss så stöder vi barn och unga!