Polisen berättar

Din mamma/pappa/syskon har blivit tagen av polisen. Vad är det som händer?

Polisen Jeanette:

Det finns olika anledningar till att en person blir ”tagen” polisen. Ibland har han eller hon begått ett brott och ibland inte. Om man blir gripen så är man misstänkt för att ha begått ett brott. Blir man omhändertagen så är man inte misstänkt för något brott.

Omhändertagen

Omhändertagen = Polisen tar med en person till stationen där personen får stanna i en cell i max 6 timmar.

Det är inte ett brott att vara berusad/full men polisen får ta hand om och låsa in personer som är så berusade/fulla att de inte kan ta hand om sig själva. Polisen får inte omhänderta en full person som är hemma i bostaden. Den berusade personen får stanna i ett rum på polisstationen som kallas cell tills den har nyktrat till, max åtta timmar. Man får inget straff för att man har varit full.

Omhändertagande av berusade personer

Om en person uppträder på ett olämpligt sätt och stör den allmänna ordningen får polisen be personen att lämna platsen eller se till att personen lämnar platsen. Hjälper inte det, får polisen tillfälligt omhänderta, det vill säga, ta med personen till polisstationen och låsa in den i en cell i max 6 timmar. Personen som blivit omhändertagen har inte begått något brott och får inget straff

Gripen

Gripen = Polisen tar med en person som misstänks ha begått ett brott till stationen för förhör.

En person som misstänks ha begått ett brott som man kan få fängelse för, till exempel en stöld eller ett rån, kan bli gripen av polisen. När polisen träffar på personen som de misstänker har begått brottet kan polisen gripa den personen, gärningsmannen.  Det sker oftast kort tid efter att brottet begåtts. Personen kanske till och med finns kvar på brottsplatsen. Att bli gripen innebär att personen får följa med till polisstationen för förhör. När förhöret är klart så kontaktar polisen en åklagare som bestämmer om den gripna personen får gå hem eller om personen ska bli anhållen (låsas in i en cell).

En person som misstänks för brott kan också bli hämtad till förhör av polisen. Polisen kan till exempel komma och knacka på hemma hos den som är misstänkt och sedan ta med personen till polisstationen för förhör. Efter ett sådant förhör kan åklagaren kontaktas om polisen tycker att det finns skäl att anhålla personen. Åklagaren får sedan besluta om personen ska anhållas eller släppas fri.

Anhållen

Anhållen = Åklagaren bestämmer att en person måste sitta inlåst i max 72 timmar.

En polis kan inte besluta att en person ska anhållas, det kan bara en åklagare göra. Det finns olika orsaker till att en person blir anhållen. Personen som blir anhållen måste vara minst skäligen misstänkt. Oftast blir en person anhållen för att det finns risk för att bevisning förstörs eller att utredningen av brottet försvåras om personen släpps fri (kollusionsfara). Man kan även bli anhållen om man gripits misstänkt för ett brott och man har dömts till liknande brott tidigare.  Åklagaren kan då göra bedömningen att det finns risk för att personen begår nya brott om personen släpps fri och behöver därför vara inlåst en tid. En person kan även bli anhållen om personen gripits för ett brott och saknar adress eller fast bostad i Sverige (flyktfara).

Om en person har begått ett allvarligt brott som man minst får två års fängelse för, t.ex. ett mord, blir personen anhållen automatiskt. Man får vara anhållen i max 72 timmar. Om åklagaren anser att personen måste vara inlåst längre, får åklagaren begära personen häktad hos en domstol (Tingsrätten).

Får jag besöka?

Under tiden en person är anhållen får den inte ta emot besök.

Häktad

Häktad = Domstolen bestämmer att en person måste sitta inlåst i minst två veckor.

Det är bara domstolen (Tingsrätten) som får häkta personer.  Anledningen till att en person blir häktad är samma som för den som blir anhållen, men personen måste oftast vara lite mer misstänkt för brottet. Man brukar säga att personen ska vara på sannolika skäl misstänkt. En person som är häktad är inlåst i minst två veckor men det kan bli mycket längre än så. Efter två veckor måste åklagaren begära att Tingsrätten häktar om personen, om åklagaren anser att personen inte kan släppas fri. Det är inte säkert att Tingsrätten tycker som åklagaren. Tingsrätten kan besluta att personen ska släppas fri även om åklagaren tycker att personen behöver vara inlåst längre. Hur länge personen blir inlåst beror bland annat på hur mycket polisutredning som krävs och hur allvarligt brott som har begåtts. Det händer att en person får stanna i häktet till dess att domstolen har bestämt vilket straff personen ska få (avkunnat en dom).

Får jag besöka?

De första veckorna som en person är häktad får den i stort sett aldrig ta emot besök eller telefonsamtal. Om en person blir häktad länge så får den oftast ta emot besök men det är inte alltid så. Man kan även få ta emot telefonsamtal. Det är åklagaren som bestämmer om man får ta emot besök eller telefonsamtal. Dessa besök eller samtal övervakas av polispersonal, det vill säga polispersonal lyssnar på det som sägs vid besöken eller samtalen.

Vanliga frågor!

Stöd oss så stöder vi barn och unga!