BLOGG

Vi har lämnat en rapport till socialministern!

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Vi har lämnat en rapport till socialministern!

Den 1 juli överlämnade vi rapporten “Hör barnens röst” till socialminister Lena Hallergren. Den var en av ungdomarnas som gjort sin röst hörd i rapporten som såg till att ministern fick ett eget exemplar. Vi har i samverkan med 30 andra i organisationer ur civilsamhället författat innehållet. Några av de saker som vi i Bufff har tagit upp är:

1. Se över befintlig lagstiftning och dess tillämpning så att rättsvårdande myndigheter får mandat att se till att barn får tillräcklig information.

2.  Implementera nationella riktlinjer och tydliggör kommunernas ansvar för att garantera ett adekvat och jämlikt stöd oavsett bostadsort.

3. Vidta nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt för barn att upprätthålla en personlig relation och en direktkontakt med frihetsberövade föräldrar, enligt närhetsprincipen. Se till att kontakt sker på barnets villkor med barnvänliga besöksrum inklusive tillgång till utomhusbesök och att möjligheten till digital kontakt kvarstår.

Du kan ladda ned och läsa rapporten här!