BLOGG

Uppdrag i Genéve!

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Uppdrag i Genéve!

Vart femte år granskar Barnrättskommittén hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen,FN gav tidigare i år i uppdrag till alla medlemsländer att ta reda på hur barn och unga mår i respektive land. UNICEF Sverige samlade ihop flera barnrättsorganisationer (Bufff, Rädda barnen, Maskrosbarn, Erikshjälpen,  m.fl.) där barnen fick sedan vara med, skapa och berätta. Detta ledde till att 120 barn lämnade in material som sen sattes ihop till en rapport. Rapporten heter ”Hör barnens röst” och den har nu lämnats in till Barnrättskommittén i FN Geneve. Elena är en ungdom från Bufff som tillsammans med två andra organisationer fick åka ner till Geneve och bli utfrågade på engelska av Barnrättskommittén gällande innehållet i  rapporten. Vi var i Genéve i två dagar mellan den 27-28 september och förberedde, övade och samverkade. Spännande och viktigt när det gäller att sätta fokus på alla unga och barns rättigheter!

Du hittar rapporten här!