BLOGG

Lever Sverige upp till barnkonventionen?

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Lever Sverige upp till barnkonventionen?

Sverige granskas av FN när det gäller efterlevnaden av konventionen som även är svensk lag sedan januari 2020. Tillsammans med 30 andra organisationer har vi tagit fram en alternativ rapport där barn och ungdomar får komma till tals. Rapporten “Hör barnens röst” kan du ladda ned här.