BLOGG

Kommunalt ansvar blir ny lag

Discover Chatten

Scroll for more

Hjälp oss stödja barnen

Donera nu

Kommunalt ansvar blir ny lag

I mars beslöts riksdagen att kommunerna ska få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete. Bufff välkomnar den nya lagen som träder i kraft den 1 juli.

I denna nya lag regleras kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbete. Kommunerna har en särskild viktig roll i detta arbete och denna lag ska säkerställa att man arbetar på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt, samt ska kommunerna ges bättre möjligheter till att utföra arbetet.

Vad innebär lagen i praktiken? Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i sin kommun, för att sedan ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Man ska även införa en samordningsfunktion där kommuner ska ta visst ansvar över det lokala brottsförebyggande arbetet. För att detta ska vara möjligt avsätts medel genom en höjning av det generella stadsbidraget.

– Vi hoppas att den nya lagförslagen kan leda till att gruppen barn till frihetsberövade får ett samlat och likvärdigt stöd över hela landet och att uppdraget inkluderar anhörigstödet. Vi hoppas även att Bufff, med sin långa och breda kompetens, blir en central del i detta anhörigstöd, säger Alejandra, verksamhetutvecklare på Bufff Sverige.

Bufff ser positivt på det nya lagförslaget och ser fram emot ett fördjupat samarbete kring barn och ungdomar som behöver vårt stöd. Vi har länge arbetat brottspreventivt och har mycket kunskap vi gärna delar med oss av. Det är viktigt att vi som samhälle tillsammans arbetar och samverkar för en ljusare framtid för alla barn och ungdomar. Tillsammans står vi starkare.

Läs mer om den nya lagen i regeringens pressmeddelande här.

Här kan du läsa själva propositionen.