DIN RIKSORGANISATION

Välkommen till Bufff Sverige!

Hjälp oss hjälpa barn och unga

Stöd Bufff nu!

Prästgårdsgränd 2 125 44 Älvsjö

Prästgårdsgränd 2 125 44 Älvsjö

info@bufff.se
020 – 200 330

Vad händer?

Blogg Press

Bufff Sverige organiserar 14 lokalföreningar från Luleå i norr till Malmö i syd. Utöver det lokala stödet ansvarar vi för en nationell stödlinje, chatt, sociala medier och den webbplats du just nu besöker. Bufff är idag den enda rikstäckande, religiöst och politiskt obundna organisationen inom vårt verksamhetsområde.

Medarbetare

Alejandra Castaneda
Kanslichef

Rajmonda Rexhi
Verksamhetsaamordnare

Frida
Projektledare

Johanna
Projektmedarbetare

Mariam
Projektmedarbetare

En viktig roll för riksorganisationen är att samordna det nationella arbetet och verka för att barn och unga inom målgruppen på sikt får förbättrade villkor genom kunskapsspridning. 

Opinionsbildande insatser är en central del av Bufff Sveriges arbete och i nuläget driver vi ett antal krav som vi ställt till regeringen och berörda myndigheter. Se gärna mer på sidan Vår motivation.

För Bufff Sverige är det viktigt att alla barn/unga möts av kompetenta och erfarna familjestödjare. För att säkerställa att vi håller oss uppdaterade med aktuellt kunskapsläge, deltar Bufff Sverige både i forskningsprojekt och europeiska och internationella nätverk. Detta resulterar i sin tur i både internutbildningar och externa informationsaktiviteter. 

Riksorganisationen samordnar de föräldrastödjande arbete som genomförs på uppdrag av Kriminalvården, där familjestödjare genomför barncentrerade samtal på landets samtliga häkten och anstalter.

 

Du kan även ringa Bufff´s stödtelefon 020-200 330, eller chatta med oss på Bufff. Chatten hittar du här

Chatt

Bufff Sveriges styrelse

Annika Altnäs, ordförande

Bengt Ericsson, ledamot

Helena Carmesund, ledamot

Ulla Schönberg-Berfenfeldt, ledamot

Valentino Berti, vice ordförande

Amanda Waldem, ledamot

Suzanne Lazar, ersättare

Gerd Klang, ersättare

Michael Olsson, revisor

Stöd vår
verksamhet

Vi samarbetar med volontärer, är du intresserad av att bli volontär? Kontakta oss på: info@bufff.se

Vill du stötta Bufff Sverige med ett ekonomiskt bidrag? Med ditt stöd kan vi hjälpa barn och ungdomar med frihetsberövad familjemedlem! Varenda krona gör skillnad.

Bankgironummer
5831-6449

Kort om Bufff Sverige

 • Startades år 2001.
 • Ansöker om nationella stödmedel från Socialstyrelsen som sedan fördelas till den övergripande verksamheten och de 14 lokala föreningarnas arbete.
 • Organiserar och fördelar de stödmedel organisationen mottar från Kriminalvården.
 • Ansöker och ansvara för stödmedel från allmännyttiga givarorganisationer, exempelvis Allmänna Arvsfonden. 
 • Ansöker och ansvara för stödmedel från privata givarorganisationer, exempelvis stiftelser och fonder.
 • Driver och administrerar det nationella stödet, stödtelefon, chatt och digital plattform för stödsamtal.
 • Vill du bli medlem/stödmedlem?

  Att bli medlem/ stödmedlem kostar 100kr/år

  Skriv då ditt för- och efternamn samt mailadress/alternativt telefonnummer som meddelande vid överföringen.

  Självklart går det bra att sätta in valfritt belopp över 100:- om du önskar vara medlem och/eller skänka en gåva ?

  Stöd oss så stöder vi barn och unga!