DITT LOKALA BUFFF

Välkommen till Bufff Skåne!

Välkommen till oss!

Bufff Skåne erbjuder stöd till barn och ungdomar med frihetsberövad familjemedlem.

Vi erbjuder stöd och tjänster i form av:

 • Stödsamtal

Rådgivning och stöd till barn, ungdomar och anhöriga.

 • Mobilt stöd

Bufff Skåne erbjuder visst mobilt stöd, exempelvis till familjer som har svårt att på egen hand ta sig till Bufffs lokaler.

 • Trygg mötesplats (tidigare kallat “Öppet hus”)

I en trygg miljö träffas familjer med den gemensamma nämnaren att ha en frihetsberövad familjemedlem. På träffarna har vi ofta någon form av skapande aktivitet, leker och äter enklare måltid tillsammans. En del tillfällen är riktade utifrån behov och bedömning. 

 • Familjeaktiviteter

Familjeaktiviteterna planeras oftast till helgerna och ger möjlighet till ett avbrott i vardagen för familjen där nya minnen kan skapas. Exempel på aktiviteter är grillning i skog, lekland eller skridskoåkning.

 • Barn- och Ungdomsgrupper

Syftet med träffarna är dels att barnen och ungdomarna ska få träffa andra som delar erfarenheten att ha en frihetsberövad familjemedlem, dels att tillsammans skapa roliga minnen genom aktiviteter i ett tryggt forum.

Mini Bufff (Barngrupp för förskoleklass tom årskurs 2)

FF grupp (Barngrupp från årskurs 3 tom årskurs 6)

UG grupp (Ungdomsgrupp för åldrarna från högstadiet tom 18 år)

 • Medfölj

I mån av tid finns även möjlighet finns till “medfölj”. I de fall barn eller ungdom saknar en vuxen som kan följa med till besök till familjemedlem på häkte eller anstalt kan Bufff Skåne erbjuda detta på uppdrag av socialtjänsten.

 • Barncentrerade samtal inom Kriminalvården

Bufff uppbär ett statsbidrag från Kriminalvården för att genomföra verksamhet ute på landets häkten och fängelser. Bufff Skåne besöker häkte och anstalter och håller barncentrerade samtal med frihetsberövade familjemedlemmen (exempelvis föräldrar eller syskon).

 • Föreläsningar

Bufff Skåne erbjuder föreläsningar. För mer info om olika upplägg och prisuppgifter kontakta oss gärna.

Vi välkomnar barn och ungdomar från samtliga Skånes 33 kommuner. Bufff Skåne har två egna lokaler, den ena ligger i Malmö (Spånehusvägen 62) och den andra i Helsingborg (Thure Röingsgata 2). Båda lokalerna går det att ta sig med hjälp av kollektivtrafik. Bufff har även tillgång till lokaler i Landskrona och Kristianstad.

Vill du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta Bufff Skåne genom att ringa (0101827788) eller mejla (skane@bufff.se). Se även våra personliga kontaktuppgifter nedan för mejl, telefon och Snapchat. 

Medarbetare

Mahina
Verksamhetsledare

Elin
Familjestödjare - Timanställd

Johanna
Familjestödjare

Annelie
Familjestödjare - Timanställd

Eva
Familjestödjare

Cecilia
Familjestödjare - Timanställd

Vill du bli medlem i Bufff Skåne?

Alla medlemmar har eller har haft frihetsberövad familjemedlem. Som medlem i Bufff Skåne får du information om och erbjudande att gratis delta på Bufff Skånes aktiviteter.

Medlemsavgift för våra medlemmar: 100 kr per familj och år. Medlemsavgiften betalas via swish och i samband med inbetalningen mejlar du skane@bufff.se om vilka i familjen medlemskapet gäller samt vilka aktiviteter ni önskar ta del av.

Om du inte har ekonomisk möjlighet att betala medlemsavgiften men vill vara medlem så kontakta Bufff Skånes verksamhetsledare.

Vill du bli stödmedlem?

Vill du som privatperson eller professionell vara med och stötta Bufff Skånes verksamhet är du välkommen att bli stödmedlem. Som stödmedlem är du med och gör skillnad! Du bidrar till barn- och ungas psykiska hälsa och framtid.

Stödmedlem: 100 kr eller valfritt belopp och år. Stödmedlemskapet betalas via swish och i samband med inbetalningen mejlar du skane@bufff.se om du vill ha uppdateringar om Bufff Skånes verksamhet.

Vill du ge en gåva, rabatt eller sponsra?

Som privatperson, företag eller organisation kan du bidra på olika sätt till Bufff Skåne. Det kan exempelvis vara donationer genom pengar, rabatter eller saker som verksamheten kan använda. Är detta något du/ni vill bidra med, så kontakta gärna Bufff Skåne.

Stöd vår verksamhet via 90-konto

Om du vill stötta Bufff Skåne genom 90-konto så märk bidraget med ”Bufff Skåne”. Om du inte märker gåvan fördelar riksorganisationen bidraget mellan föreningarna. Om du som företagare vill bli fakturerad, Mejla faktureringsuppgifter och summa till info@bufff.se. Tackkort och gåvobevis skickas till angiven adress.

Skicka ditt bidrag till:

90-konto: 90 514 – 1

Bufff Skånes Bankgiro
5820– 2060

Bufff Skånes SWISH
123 321 6801

Bufff Skåne vill rikta ett stort tack till de kommuner, stiftelser och gåvogivare som har möjliggjort Bufff Skånes verksamhet. Med deras hjälp så har Bufff Skåne kunnat erbjuda stöd till de barn och ungdomar har en frihetsberövad familjemedlem. Tillsammans kan vi göra skillnad för våra barn och unga!

2024

Stad, kommun och region:

 • Malmö Stad
 • Helsingborgs stad
 • Landskrona
 • Vellinge 
 • Region Skåne 

Stiftelser och fonder:

 • Lennart Haglunds Sparbanksstipendium 2024 Sparbanken Skåne
 • Carl Jönssons understiftelse
 • Craffordska stiftelsen
 • Kruses fond

Övriga gåvogivare och sponsorer:

Odd Fellow (Loge Caritas 34, Lägret 20 sju stjärnor, Loge S:t Knut, Fraternitets 3, Fraternitas nr 32 Helsingborg, Rebeckaordern Loge R47, Rebeckaordern Margareta, Rebeckalogen nr 58 Sankta Dorothea) 

Resurs Bank och deras personal, Giving People, Svenska Kyrkan V Klagstorp, Lions Malmö, Charity Öresund, HK Scan Pärssons i Halmstad, Haribo, Svenska Kyrkan Västra Bjäre Pastorat, Almviks 4H-gård, Davidhalls pizzera i Malmö, Jumpyard Helsingborg, Extremezone i Malmö samt övriga privata gåvogivare.

Bufff Skånes styrelse

Bitte Wikström, ordförande

Nour Saberg, kassör

Marie Törnblom, ledamot

Johan Kruse, revisor

Canela Skyfacos, vice ordförande

Magnus Gustafsson, sekreterare

Peter Zerpe, ersättare

Jeanette Johansson Ånmark, ersättare